Gyakran Ismételt Kérdések

1. Mely ingatlanok érintettek a munkálatok kapcsán?
 • Avar utca 56-22/1-ig
 • Engel J. u. 1-13-ig
 • Diós dűlő Engel János felőli szakasza
 • Dagály utca 2-34-ig és 1-3-ig
 • Baranyavár utca 26-17-ig
 • Mészkemence utca 26-24-19-17-15-13-11-9-1
 • Bokor utca 10/a-2-ig (Újvilág u. becsatlakozástól a Diósi útig)
 • Diósi út 5-7/a-ig
 • Magtár utca (Zsolnay V. út déli oldal)
 • Zsolnay V. u. 46-45.
 • MÁV vasútvonal (kereszteződés)
 • Eozin u. 9.
 • Basamalom 33.
2. Mennyibe kerül a kivitelezés?

A Lámpás patak rendezése projekt 100%-ban európai uniós támogatású projekt. A kivitelezés összege
nettó 109.301.395 Ft.

3. Miért van szükség a projekt megvalósítására?

A patak feltöltődése olyan mértékű napjainkban, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani. A feltöltődés miatt jelentős mértékű a mederelfajulás, azaz jelenleg a vízfolyás nagyrészt már nem a lehatárolt helyrajzi számokon halad keresztül, így több helyen leszakadtak a partfalak, kidőltek a magáningatlanok kerítései, kimosódtak az alapozások. A projekt célja, hogy megvalósításával a Lámpás patak környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémákat megoldja.

4. Fognak-e fákat kivágni a Lámpás patak mentén a munkálatok során?
A meder tisztítása során azok a fák kerülnek kivágásra, amelyek a vizek biztonságos levezetését akadályozzák, fakivágás kizárólag a meder területén, annak szelvényében történik. Mivel ezen fák elburjánzás következtében kerültek a meder területére, ezek pótlása nem történik meg.
5. Ha elkészül a patak rendezése, azaz lezajlott a kivitelezés, kinek a feladata rendben tartani a patak medrét?
A fejlesztést követően a patak meder karbantartója és üzemeltetője a BIOKOM NKft.
6. Milyen eredmények várhatóak a kivitelezés végén?
A fejlesztést követően egy-egy nagyobb felhőszakadás során lezúduló csapadékvizeket a Lámpás patak biztonsággal elvezeti, megszűnnek az ingatlanok csapadékvíz általi elöntései.
7. Átlagosan hányszor van egy évben villámárvíz a Lámpás patak mentén?
Az összes hirtelen lehulló nagyobb mennyiségű csapadék okoz jelenleg károkat a patak medrében és a környező területeken. A meder rendezése következtében ezek a hirtelen lezúduló csapadékvizek biztonsággal elvezetésre kerülnek.
8. A Lámpás pataknak melyik része kerül felújításra?
A Hársfa úttól egészen a befogadóig, azaz a Pécs vízig, amely befogadó a Tüskésréti útnál található.
9. Milyen zavaró hatása lesz a kivitelezésnek?
Az érintett magáningatlanok környezetében a megvalósítás során a kivitelezés érzékelhető lesz, de az Önkormányzat törekszik arra, hogy a lehető legkevesebb problémát okozza.
10. Meddig tart a kivitelezés?
A projekt fizikai megvalósítása 2021. május 23-ig tart, amennyiben a téli és a tavaszi időjárási körülmények tartósan nem akadályozzák a kivitelezést. A kivitelezés befejezését követően kerül majd megindításra a műszaki átadás átvétel eljárásának folyamata, amelynek lezárultával indítható meg a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem.
11. Milyen lesz az új meder?
A patakmeder nagy részén mederkotrás és -tisztítás történik, ezáltal a meder egész szakasza rendezett lesz. Mederburkolás a mederszakasz több részén történik (a 6-os számú főközlekedési úttól délre eső szakaszon több helyen lokális mederburkolás, a Hársfa úti csatlakozásnál a meder burkolása, a Vadász utcai csatlakozó részen mederburkolás, a Baranyavár utca – Vadász utcai rész között teljes mederburkolás kb. 300 méteren). A Vadász utca csomópontnál egy 4 m3 konténeres hordalékfogó, valamint víztároló kerül telepítésre. A víztárolóba gyűjtött vizek locsolásra és úttisztításra kerülnek felhasználásra.
12. Mi történik a jelenleg az árokba vezetett csapadékvíz bekötésekkel?
A Lámpás patak új medrébe az ingatlanok csapadékvizei a későbbiekben is beköthetők, a kivitelezés során a meglévő bekötések megtartásra kerülnek.
Lámpás patak